Генератор Ван де Граафа

Генератор Ван де Графа. Електростатичний генератор з високою напругою / Матеріал Вікіпедії - Вільна енциклопедія. Шановний Wikiwand AI, давайте спростимо завдання, просто відповідаючи на ці ключові питання: Перелічіть основні факти та статистичні дані щодо генератора Van de Grafa? Коротко викладіть цю статтю для 10-річної дитини. Показати всі питання. Генератор van de grafa - електростатичний генератор високої напруги, принцип роботи якого заснований на електрифікації рухомої діелектричної стрічки. Перший генератор був розроблений американським фізиком Робертом Ваном де Графом у 1929 році і дав можливість отримати потенційний різницю до 80 кіловольтів. У 1931 та 1933 роках він також побудував більш потужні генератори, що дозволило досягти напруги в 1 мільйон і 7 мільйонів вольт відповідно [1]. Мініатюрний генератор van de grafa генератор van de grafa для першого лінійного акселератора в Угорщині. Він отримав напругу в 1 мВ у 1952 році.

Администрация магазина Корзо.